ד"ר יונתן בן-הראש מרצה אורח במסגרת הסמינר המחקרי של החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

20 במרץ 2019, 14:15 
בניין רוזנברג חדר 206 
ללא תשלום

נושא ההרצאה: 

מטטרון וישו – עיון בפולמוס אנטי-נוצרי סמוי בספרות הזוהר

להזמנה

הנה גם המאמר לקריאה, ושתי שאלות מנחות:

כיצד משתקף היחס בין המלאך מטטרון לישו במקורות הנידונים במאמר?

באלו אופנים מתקשרת דמותו של רבי כרוספדאי למלאך מטטרון?

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive