הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א', תש״פ

Language Pangs: On Pain and the Origin of Language

27 בנובמבר 2019, 16:15 
אולם ע"ש ירושלמי - 449 
הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א',  תש״פ

27.11.2019  ערב ספר

יום רביעי, 16:15 | אולם ע"ש ירושלמי (449)

ערב לכבוד ספרה של ד״ר עילית פרבר

Language Pangs: On Pain and the Origin of Language (Oxford University Press)

משתתפים: פרופ׳ אלי פרידלנדר וד״ר שרון וייסר, החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב
ד״ר רותי אבליוביץ׳, החוג לתאטרון, אוניברסיטת חיפה

יו״ר: פרופ׳ חגי כנען

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive