הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א', תש״פ

נאוליברליזם וריבונות

01 בינואר 2020, 16:15 
אולם ע"ש ירושלמי - 449 
הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א',  תש״פ

1.1.2020 סמינר מחלקתי

יום רביעי, 16:15 | אולם ע"ש ירושלמי (449)

פרופ׳ אנבל הרצוג

בית-הספר למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

נאוליברליזם וריבונות

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive