סגל אקדמי בכיר - הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות הכל

שםיחידהיחידת משנהתפקידטלפוןפקסדוא"ל
ד"ר טל קוגמןפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותסגל אקדמי בכיר
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםעמית הוראה
ד"ר עידו קוךפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
פרופ' נדין קופרטי-צורפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתיתסגל אקדמי בכיר
03-6475951
03-6409786
03-6475951
פרופ' ליאו קוריפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409788
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחדקאן
03-6409788
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותועדת מינויים יחידתית
03-6409788
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
03-6409788
פרופ' אביעד קליינברגפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405660
03-6409625
ד"ר ורה קפלןפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר ברית-המועצותסגל אקדמי בכיר
03-6408202
03-6409721
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחראש מכון
03-6408202
03-6409721
פרופ' שאול קצירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409463
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהראש מכון
03-6409463
ד"ר רוני קצירפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
פרופ' עוזי רביפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
4995 (פנימי)
ד"ר עודד רבינוביץפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6407998
פרופ' דניאל רוהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409492
פרופ' אורית רוזיןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-9325575
03-6409408
03-9325575
פרופ' ישי רוזן צביפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתסגל אקדמי בכיר
03-6409954
פרופ' יובל רוטמןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6409175
פרופ' דלית מרים רום שילוניפקולטה למדעי הרוחחוג למקראסגל אקדמי בכיר
02-6288255
03-6407995
פרופ' רות רונןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6409312
פרופ' איריס רחמימובפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6424277
03-6496229
פרופ' נועם ריזנרפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6409683
פקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםראש חוג
03-6409683
פרופ' רענן רייןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405224
03-6422379
ד"ר עפרה רכטרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405034
פרופ' אוריה שביטפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
03-6410203
פקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםראש חוג
03-6410203
פרופ' יוסף שורץפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6405628
פרופ' גלילי שחרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
ד"ר יובל שחרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלסגל אקדמי בכיר
03-6405542
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלראש חוג
03-6405542
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםראש חוג
03-6405542
פרופ' מאיר שחרפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהסגל אקדמי בכיר
03-6405952
03-6405950
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי היהדותועדת מינויים יחידתית
03-6405952
03-6405950
ד"ר רוני שטאוברפקולטה למדעי הרוחמרכז קנטורסגל אקדמי בכיר
03-6409655
03-6409655
ד"ר גיא שטיבלפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהסגל אקדמי בכיר
03-6407807
ד"ר יעל שטרנהלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6405042
פקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405042
ד"ר עינת רות שיטריתפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםסגל אקדמי בכיר
03-6405025
ד"ר ביאטה שייחטוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםסגל אקדמי בכיר
ד"ר סמדר שיפמןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6413129
03-6409689
פרופ' מלאת שמירפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםסגל אקדמי בכיר
03-6405047
03-6407312
פרופ' ישעיהו שןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותסגל אקדמי בכיר
03-6407867
03-6023862
ד"ר מיכל שפיראפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
ד"ר שגיא שפרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתסגל אקדמי בכיר
03-6409102
פרופ' מרים[מירי] שפר מוסנזוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהסגל אקדמי בכיר
03-6409625
03-6406934
פרופ' אסף שרוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהסגל אקדמי בכיר
03-6406363

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive