אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
סלאמה אבו רביעהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
אדם אבולעפיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
אהרון אבידבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
03-6407367
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
03-6407909
גיל אברבנאלפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבית המכונות- בנין מתח גבוה, חדר 007
אריאל אברהםפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 452
03-6409584
דני אברהםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 457
03-5406997
03-6406997
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
אביעד אגםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
שי שמעון יהודה אגמוןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(
פרופ' יוסף אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
03-6409492
09-9502879
רוני אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
חן אדלסבורגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
פקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 3
03-6409701
ד"ר גלית אדםפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 410
03-6961588
03-6409685
03-6409457
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
03-6319519
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
03-6409463
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
03-6406712
אהרון יהודה אורבךפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' מיכל אורון ברטובפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
03-6413133
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מתן אוריאןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
שחר פרנצ'סקה אורלינסקיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
פרופ' בנימין איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
09-9557122
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
03-6415802
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
03-6415802
סיון איינהורןפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
03-6407234
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 101ד
03-6407805
03-6407732
ניר איציקפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
שקד אישךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
יובל איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
נגה אלבלךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 310
03-6405640
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
03-6406229
מאליקוב אלגילניפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
ד"ר חגית אלדמעפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
03-6409492
03-6407630
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
03-6407630
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
קלרה אלון-סלעפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
אלירון טל אלימלךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות
03-6405196
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
03-6415802
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתית
03-6409786
מיכל אנגלפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבות
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-5230799
עודד אסנרפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
03-6407287
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
בר אפרתיפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407203
03-6409380
רקפת אקרמןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6408972
03-6409457
איתמר ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
03-6406229
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
אלון ארדפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
03-6409021
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6406797
03-6443112
ד"ר ננה אריאלפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
03-6405109
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר אמיר אשורפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
08-8505361
0000 (פנימי)
ד"ר אהובה אשמןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
03-6407031
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
דניאל אשרובפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 410
פרופ' טובה באריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 406
03-6409877
03-6405305
פרופ' גדעון בוהקפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
ד"ר אירינה בוטוויניקפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405019
07-7645894
עדי בויקופקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר איתן בולוקןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
מיכל קורדולה בונדיפקולטה למדעי הרוחמכון גרמניבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
ד"ר קונסטנטין בונדרפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 320
פרופ' שלמה בונימוביץפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 206
03-6409590
יערה בוקסבאוםפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
רחל בורובסקיפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
פרופ' אסתר בורוכובסקיפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409787
03-6998812
ד"ר דרור בורשטייןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
03-9999999
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
03-9999999
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
03-9999999
ד"ר עליזה יפה בזקפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6405936
03-6405937
פקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6405936
03-6405937

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive