אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר ראויה אבו רביעהפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדר
ד"ר אוהד אבודרהםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר עודד זאב אבטפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
פקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
אהרון אבידבפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
פיגה אלינור אביטבולפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ד"ר שרון אביטלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
03-6407367
קירה אבלמוניץפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פרופ' איתמר אבן-זהרפקולטה למדעי הרוח ביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
03-6407909
אריאל אברהםפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 452
03-6409584
פרופ' רחל אברמוביץפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 477
03-5406997
03-6406997
ד"ר אחמד אגבאריהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאם
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר דומניקו אגוסטיניפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
03-6406806
03-6406806
פרופ' יוסף[יוסקה] אגסיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
09-9504072
03-6409492
09-9504072
קארין דיינה[קארין] אגריפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 461
03-6405952
03-6405952
ד"ר גלית אדםפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 410
03-6961588
03-6409685
03-6409457
פרופ' קמילה אדנגפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
מרים אהרוניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר שמחה אוזןפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
03-6319519
ד"ר דנה אולמרטפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6404954
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורופקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
03-6409463
אמיר אונליפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' עדי אופירפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
02-5635711
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
03-6406712
פרופ' מיכל אורון ברטובפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
03-5758592
ד"ר סקוט אוריפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מתן אוריאןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
מתן אורןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
ד"ר איתן אורקיביפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6409786
הדר אזרדפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
שירה אחישרפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ליטל אטרקציפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ד"ר איריס אידלסוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
גליה אידלשטייןפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה )פכ"מ(בנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6406363
יעל איזנברגפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
054-6465701
פרופ' בנימין איזקפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
09-9550089
03-6409779
09-9557122
פרופ' עמי איילוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
09-7746268
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס להסטוריהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
09-7746268
סיון איינהורןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407234
טלילה אילוןפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 101ד
03-6407805
03-6407732
איתי יוחאי איפרגןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ניר איציקפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
שקד אישךפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
יובל איתןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אורי איתןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
נגה אלבלךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 310
03-6405640
פרופ' גד יעקב אלגזיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
03-6406229
פרופ' אלעאי אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
03-6407630
טל אלוןפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר גדי אלוןפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
פרופ' יואב אלוןפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6409450
ד"ר משה אלחנתיפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' מרים[מירי] אליאב פלדוןפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 374
03-6409785
זהבה אליעזרפקולטה למדעי הרוח מרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
03-6415802
הדר אליקים פרחיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
עומרי אלמלחפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה
ד"ר עידית אלפנדריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-5242663
03-6408711
03-5242663
ד"ר דלית אלפרוביץפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
פקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העברית
ירדן אמירפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אביב אמיתפקולטה למדעי הרוחחוג לשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
ד"ר אהרון[ארי] אנגלברגפקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיה
שרון אס זיופקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
03-5230799
פרופ' דוד אסףפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
02-6732627
03-6406737
פרופ' אדם אפטרמןפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
פקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 308
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
03-6407287
אדם אפלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
ולנטינה אפשטייןפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
03-6407203
03-6409380
איתמר ארבפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אם
עדי דבורה ארבוסמןפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
09-9540712
03-6409785
03-6406229
ד"ר קרן ארבלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אילנה ארבלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
פקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיהבית משה שרת למדעי החינוך
03-5605727
ד"ר מיכל ארבל תורפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
פרופ' יורם ארדרפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
03-6409021
אברהם ארואטיפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
פרופ' יואב אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
03-6443112
פקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6443112
ד"ר ננה אריאלפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
חנן אריאלפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
פרופ' מירה אריאלפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
03-6405109
פרופ' חגי ארליךפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6425078
03-6407299
גיא ארליךפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
פקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר אמיר אשורפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
08-8505361
0000 (פנימי)
ד"ר אהובה[אוביק] אשמןפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
03-6407031
דני אשרפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
03-6406630
נתאי באריפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
פרופ' טובה באריפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6405305
ד"ר אלמוג[אלמוג בהר] בהרפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' גדעון בוהקפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
פקולטה למדעי הרוח ביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
03-6407367
ד"ר אירינה בוטוויניקפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות-חוג אםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405019
077-7645894
לירן בוכניפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר איתן בולוקןפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
מיכל קורדולה בונדיפקולטה למדעי הרוחמכון גרמניבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
ד"ר קונסטנטין בונדרפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע?ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 320
פרופ' שלמה בונימוביץפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 206
03-6409590
03-6409590
רחל בורובסקיפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
פרופ' אסתר בורוכובסקיפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409787
03-6998812
ד"ר דרור בורשטייןפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
03-9999999
פקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
03-6020822
03-6409999
03-9999999

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive