עוזרות/עוזרי הוראה ועמיתות/עמיתי הוראה

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר גלית אדם, חדר 410
03-6961588
03-6409685
איתמר ארב
עדי באער מדרנו
ד"ר אירינה בוטוויניק, חדר 411
03-6405019
הילה דוידוביץ
נעה הנדלסמן
מעיין ויסמן
עולא ותד
הדס זיידנברג
הדס יברכיהו
דניאלה יריב
יובל זכריה כץ
קרלו יהודה שלום מלוני
טל נס
עמרי קיסרי, חדר 409
מנדי קרטנר
יחזקאל שבנוב
דורי פיליפ שהרבני
אביב טדי שונפלד, חדר 409
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive