עוזרות/עוזרי הוראה ועמיתות/עמיתי הוראה

שםמיקוםטלפוןדוא"ל
ד"ר גלית אדם, חדר 410
03-6961588
03-6409685
איתמר ארב
עדי באער מדרנו
ד"ר אירינה בוטוויניק, חדר 411
03-6405019
נועה ברנדל, חדר 404
הילה דוידוביץ
נעה הנדלסמן
מעיין ויסמן
עולא ותד
הדס זיידנברג
מור חיים
הדס יברכיהו
נעה איילת יפה
דניאלה יריב
יובל זכריה כץ
קרלו יהודה שלום מלוני
טל נס
ורד צ'רקז
עמרי קיסרי
מנדי קרטנר
יחזקאל שבנוב
דורי פיליפ שהרבני
אביב טדי שונפלד, חדר 409
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive