טפסים והנחיות

טפסים
טפסי החוג
בקשה למועד מיוחד
דחיית מועד הגשה/ערעור
בחירת מנחה לתזה

 

הנחיות החוג
תקנון עבודת תואר שני

 

טפסי הפקולטה/האוניברסיטה
רישום לקורסים/שינוי רישום
פנייה לוועדת הוראה פקולטתית
אישור על מצב לימודים

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive