אלפון הפקולטה למדעי הרוח

תוצאות חיפוש עבור האות א

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר ענבל אבוהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ראמי אבו חמדהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ד"ר אוהד אבודרהםהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
הפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
ד"ר עודד זאב אבטהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
ענת אבירםהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
עינת אביבה אבירםהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
רלי אבישרהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
נועה אבןהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' איתמר אבן-זהרהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
יעל אברבוךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 159
03-6409421
פרופ' רחל אברמוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354
054-6476416
ד"ר אחמד אגבאריההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
פרופ' דומניקו אגוסטיניהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
03-6406806
שירה כרמן אגיהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
שיר אגרנטהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר חן אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
גיא אדלשטייןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' קמילה אדנגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
לאורה אדרי רבאהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר מאיר [מאיר אדרעי] אדרעיהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
054-4752076
רועי נביד אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת שושנה אהרןהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר שמחה אוזןהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
ד"ר דנה אולמרטהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
ד"ר סזן אונלואונןהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
ענת אוסקרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 259
03-6407836
פרופ' עדי אופירהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
שלום ישראל אורבךהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
פרופ' סקוט אוריהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מתן אורןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
עמר אושיההפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ענבר אחיטובהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
אליענה אטינגרהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אופיר אידיסיסהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
הפקולטה למדעי הרוחחוג לתורת הספרות הכללית
גליה אידלשטייןהפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6409625
נעם איזנשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
פרופ' בנימין [בן] איזקהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
03-6409779
פרופ' עמי איילוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
חמוטל איינהורןהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
אילה אילתהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין ע"ש פרץ נפתלי - הפקולטה למדעי החברה, חדר 415
03-6409536
ד"ר אשר אלבוהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 201
3524 (פנימי)
ליאור אלבזהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנות
פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזיהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
פרופ' אלעי אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
פרופ' יואב אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6407871
טל אלוןהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)קארטר - חקר בית התפוצות, חדר 206
03-6409277
ליזה אלטשולרהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
איריס אליה כהןהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
ד"ר נדיה אליסהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרהפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
עמר אלמקייסהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
ד"ר עידית אלפנדריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-6408711
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
הפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אביב אמיתהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
שרונה אמיתיהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות
03-6407917
אליה אמסלםהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
הפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
הפקולטה למדעי הרוחעתון אמריקה הלטינית
ד"ר סופיה [סופיה אנדרייב] אנרייבהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסיים
058-7785157
שרה אנשיןהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
שרון אס זיוהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' דוד אסףהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
03-6406737
ד"ר אלה אסף שפיירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' אדם אפטרמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 301א
2092 (פנימי)
אדם אפלהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
שרה הדס אפלהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
צאלה אפרסוףהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 360A
03-6405046
עידו אפשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
הפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
נעם אקרמןהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
הפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
דנה אקרפלדהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 224
03-6409023
עדי דבורה ארבוסמןהפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6409785
ד"ר אילנה ארבלהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)בית משה שרת למדעי החינוך
ד"ר מיכל ארבל תורהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6405240
פרופ' יורם ארדרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
שי ארונוביץהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' יואב אריאלהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
ד"ר חנן אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
פרופ' מירה אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות
03-6409685
ד"ר ננה אריאלהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
1285 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
1285 (פנימי)
ד"ר נוגה אריאל גלורהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
3896 (פנימי)
פרופ' חגי ארליךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6407299
נטע ארליךהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
גיל ארליךהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)
מעיין ארמיליןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
אסתי אשכנזי פיליפהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר אהובה [אוביק] אשמןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>