סוג האירוע

בחר הכל

סמינר דוקטורנטים

ערב עיון

סמינר

סדרה

הרצאה

טקס

תחום האירוע

בחר הכל

הפקולטה למדעי הרוח

בית הספר למדעי תרבות

אירועים

חיפוש

29 אפריל

6 מאי

13 מאי

15 מאי

22 מאי

30 מאי

12 יוני

13 יוני

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive