לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0616100101   התנאים - ספרותם ועולמם   פרופ' ורד נעם   בחינה   10/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
0616101901   הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית   פרופ' ישי רוזן-צבי   בחינה   13/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00 
0616102001   סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(א)**   ד"ר שי ווזנר   בחינת בית   מועד א : 23/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 19.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 09/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05.04.2020 שעת לקיחה 09:00

0616102201   מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק א')-מהי יהדות ומיהם היהודים   פרופ' רון מרגולין   בחינה   18/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
0616102401   שפינוזה,מנדלסון, כהן ובובר - קריאה בהגות יהודית מודרנית**   ד"ר ג'רמי פוגל   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616131101   מבוא למיסטיקה יהודית   פרופ' אדם אפטרמן   בחינה   30/01/2020  09:00  26/02/2020  09:00 
0616200701   Between Bible and Mishna: Jewish Thought   ד"ר מיכאל מאך   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616200801   ריטואלים בהלכה, מבט טקסטואלי ופרפורמטיבי**   פרופ' ישי רוזן-צבי   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג.

0616201301   קריאה בספר מורה הנבוכים-חלק ב'   פרופ' מנחם לורברבוים   בחינת בית   מועד א : 27/02/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.02.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/04/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29.03.2020 שעת לקיחה 09:00

0616201401   שפינוזה והולדת החילוניות היהודית בעת החדשה   ד"ר גובני יובל   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

0616351401   הרמב"ם והרמב"ן - ההיענות של מקובל לאתגר הפילוסופי   פרופ' מנחם לורברבוים   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616351801   כוח עליון: תורות כוח, שפע ורוחניות בהגות היהודית   פרופ' אדם אפטרמן   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616411401   המקדש הצמחוני: הלכה ואגדה במסכת מנחות   פרופ' ישי רוזן-צבי ,פרופ' ורד נעם   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616411801   הנבואה בפילוסופיה היהודית בימי הביניים: מושגי יסוד   פרופ' אדם אפטרמן   עבודה   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל.יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616600801   ספרות ההיכלות בעיות מחקר   ד"ר מיכאל מאך   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0616100201   האמוראים - ספרותם ועולמם   פרופ' ורד נעם   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 07/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 06/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0616100501   מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים   ד"ר עומר מיכאליס   בחינת בית   מועד א : 31/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 25/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0616101601   משנה ומדרש, הלכה ואגדה: ת"נ למבוא למחשבת חז"ל   פרופ' ישי רוזן-צבי   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616102101   סדנה בקריאת טקסטים תלמודיים(ב)**   ד"ר שי ווזנר   בחינת בית   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 13.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0616102301   מבוא להגות היהודית בעת החדשה(חלק ב')-מהי יהדות ומיהם היהודים   פרופ' רון מרגולין   בחינת בית   מועד א : 24/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 20/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0616102501   קריאה בספר מורה הנבוכים- א': ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב   פרופ' מנחם לורברבוים   בחינת בית   מועד א : 16/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09.07.2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 16/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 09.08.2020 שעת לקיחה 09:00

0616102601   קריאות בספרות הקבלה המוקדמת: ת"נ למבוא למיסטיקה יהודית   ד"ר אסף תמרי   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616126201   מיומנויות יסוד: קורס קריאה וכתיבה**   פרופ' ישי רוזן-צבי   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616200901   השפעות גומלין בין יהדות לאסלם בדיני נישואין, גירושין וירושה   ד"ר יחזקאל דוד   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616201001   ראשית המיסטיקה היהודית   ד"ר מיכאל מאך   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616201101   Jewish Philosophy in Greek Language   ד"ר מיכאל מאך   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

0616201201   קריאה בספר הזוהר   פרופ' אדם אפטרמן   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616351701   על ספרו של בובר נתיבות באוטופיה ומשמעותו כיום   פרופ' רון מרגולין   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616411701   מיסטיקה ומיתוס   פרופ' מנחם לורברבוים   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616600701   בין הבעש"ט לר' נחמן   פרופ' רון מרגולין   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0616600901   בין האדם החדש לעברי החדש: ניטשה בתרבות העברית   ד"ר גובני יובל   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש במזכירות החוג

0616999502   בחינת גמר לתלמידי תואר שני     בחינת בית   מועד א : 24/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/08/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/10/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14/10/2020 שעת לקיחה 09:00

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0616351301   מנבואה לחזיונות הקץ   ד"ר מיכאל מאך   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616351601   השיבה אל הטבע בפילוסופיה של א.ד. גורדון   ד"ר גובני יובל   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616411501   יהדות ומוסר   פרופ' רון מרגולין   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 09:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטורני למזכירות החוג.

0616411601   פרשנות מגדרית בטקסטים יהודיים   ד"ר מיכאל מאך   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0616411901   החוויה המיסטית בקבלת המאה השש עשרה   פרופ' אדם אפטרמן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל.יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>