לוח בחינות ועבודות  • שימו לב:
    בעקבות מגפת הקורונה, מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים לשנת תש"ף:


  • סמסטר א': יום רביעי, 5 באוגוסט 2020, ט"ו באב תש"ף.

  • סמסטר ב': יום ראשון, 1 בנובמבר 2020, י"ד בחשוון תשפ"א.


  • בחוגים בהם מועד הגשת עבודת רפרט שונה ממועד הגשת עבודה סמינריונית, יש לבדוק ישירות מול מזכירות החוג.


    בהצלחה

סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0614140201   הלשון העברית לתקופותיה   ד"ר קרן דובנוב   בחינה   30/01/2020  09:00  25/02/2020  09:00 
0614140301   הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   בחינה   10/02/2020  09:00  27/03/2020  09:00 
0614140501   ניקוד עברי   גב' עינב פלק   בחינה   06/02/2020  09:00  04/03/2020  09:00 
0614140701   תחביר עברי   גב' עינב פלק   בחינה   13/02/2020  09:00  19/05/2020  10:00 
0614215901   הוראת הדקדוק   ד"ר עינת גונן   עבודה   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0614243401   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   בחינה   16/02/2020  09:00  03/04/2020  09:00 
0614476901   עיונים פרגמטיים בעברית בת-ימינו   ד"ר ורד סיידון   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג

0614490501   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"ל     בחינה   20/02/2020  09:00  19/04/2020  16:00 
0614600501   תמורות סגנוניות בשירה העברית   ד"ר עידית נוב   בחינה   12/02/2020  09:00  15/03/2020  16:00 
0699400301   העברית הנורמטיבית בת-ימינו   פרופ' חיים כהן   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699400401   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   בחינה   28/01/2020  13:00  23/02/2020  13:00 
0699401001   הסגנונות העבריים ושימושם בעברית בת זמננו   פרופ' חיים כהן   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699401201   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     בחינה   02/02/2020  09:00  01/03/2020  13:00 
0699401601   עריכה נורמטיבית   ד"ר ליאורה גרילק   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699403301   עריכה עיתונאית בדיגיטל ובפרינט (א')   מר תומר קמרלינג   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699403801   תוכן שיווקי ומדיה חברתית (א')   מר איציק שאשו   עבודה   מועד א : 17/03/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0614100001   בחינת בקיאות לתלמידי שנה א'     עבודה   19/08/2020  13:00     
0614140302   הלשון העברית לתקופותיה: קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   בחינת בית   מועד א : 01/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 29/06/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 03/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31/07/2020 שעת לקיחה 09:00

0614140502   ניקוד עברי   גב' עינב פלק   בחינת בית   מועד א : 09/07/2020 בשעה : 21:00 ; שעת לקיחה 09/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 10/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 10/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0614140702   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן   בחינת בית   מועד א : 07/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0614140901   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי - קורס במיומנויות קריאה**   ד"ר אילת קמינצקי   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

0614243601   תחביר למתקדמים**   ד"ר ורד סיידון   בחינת בית   מועד א : 19/07/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0614300201   תחביר לשון המקרא   ד"ר ורד סיידון   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0614300301   מדקדקי ימה"ב   ד"ר חנן אריאל   עבודה   19/08/2020  13:00     
0614301301   התגבשות התקן בעברית הישראלית: הלכה ומעשה   ד"ר עינת גונן   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0614477101   בלשנות ופואטיקה: סוגיות בלשון השירה   ד"ר עידית נוב   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; יהגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614490601   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א:ימי הביניים והעברית בת זמננו     עבודה   19/08/2020  13:00     
0614600201   קריאה בטקסטים קלאסיים   ד"ר אילת קמינצקי   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699403101   עריכה במדיה דיגיטלית בראי שוק העבודה   מר תומר קמרלינג   עבודה   19/08/2020  13:00     
0699403501   עריכת טקסטים אקדמיים   ד"ר ליאורה גרילק   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699403601   עריכת ביוגרפיות וסיפורי חיים   גב' ענת שינקמן בן זאב   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

0699403701   עריכת פרוזה וספרי ילדים   גב' דנה הלוי אלעזר   בחינת בית   מועד א : 14/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 14/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 14/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 14/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0699403901   תוכן שיווקי ומדיה חברתית (ב')   גב' רוני וובר   עבודה   מועד א : 19/08/2020 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

סמסטר בא

מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
0614140401   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית   מר טל קיטנפלון   בחינת בית   מועד א : 13/07/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 13/07/2020 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/08/2020 בשעה : 21:00 ; תאריך לקיחה 13/08/2020 שעת לקיחה 09:00

0614215801   תורת ההגה והצורות   ד"ר חנן אריאל   עבודה   19/08/2020  13:00     
0614243301   לשון חז"ל   ד"ר חנן אריאל   עבודה   19/08/2020  13:00     
0614300101   ארמית מקראית**   ד"ר אוהד אבודרהם   בחינה   02/08/2020  09:00  20/08/2020  09:00 
0614350201   סוגיות בעברית מדוברת   ד"ר עינת גונן   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614360401   טעמי המקרא והמסורה למקרא   ד"ר חנן אריאל   עבודה סמינריונית   מועד א : 05/08/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל,יש לשלוח עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614360501   העברית של ספרות ההשכלה ועקבותיה בעברית בת ימינו   ד"ר קרן דובנוב   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614476801   אתגרים בחקר העברית המדוברת   ד"ר עינת גונן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614477001   דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות   פרופ' יחזקאל מוצפי   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.

0614477201   מוקדם ומאוחר בלשון המקרא   ד"ר חנן אריאל   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני במזכירות החוג.

0614477301   הלשון העברית המדעית בימי הביניים   ד"ר אילנה ורטנברג   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל. יש להגיש עותק אלקטרוני במזכירות החוג.

0614510901   סמינר מחקרי: לקראת מאמר בעברית החדשה   ד"ר עינת גונן   עבודה סמינריונית   מועד א : 01/11/2020 בשעה : 13:00 ; הגשה במודל, יש להגיש עותק אלקטרוני למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>