מלגות קיום ומענקי מחקר

בית הספר מעניק מלגות לתלמידי התואר השני והשלישי מקרנות ומתרומות.
​לקראת שנת הלימודים תש"ף העניק בית הספר עשרות מלגות לכיסוי שכר הלימוד לתלמידי תואר שני מצטיינים, במסגרת מלגות בלבן-גלס.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive