• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
   סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
   סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671100101   ארכיאולוגיה מהי?**   ד"ר עדו קוך   בחינה   24/01/2021  13:00  21/02/2021  09:00 
  0671101001   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   בחינה   20/01/2021  13:00  28/02/2021  09:00 
  0671101101   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*   פרופ' רן ברקאי   בחינה   07/02/2021  09:00  14/03/2021  16:00 
  0671103101   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   פרופ' אמיר גילן   בחינה   02/02/2021  09:00  19/03/2021  09:00 
  0671103501   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   בחינה   28/01/2021  09:00  25/02/2021  09:00 
  0671104301   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   בחינה   11/02/2021  09:00  07/03/2021  16:00 
  0671104501   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   בחינה   31/01/2021  09:00  02/03/2021  09:00 
  0671109101   מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס   ד"ר עדו קוך   בחינה   22/01/2021  09:00  05/03/2021  09:00 
  0671111901   ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל   דר' יובל גדות   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671121801   טיפולוגיה של כלי-חרס א'*   פרופ' רפאל גרינברג   בחינה   19/01/2021  09:00  21/02/2021  09:00 
  0671155201   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.06.20 שעה לקיחה 13:00

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.07.20 שעה לקיחה 13:00

  0671155301   Akkadian for Beginners**   פרופ' יורם כהן   בחינה   20/06/2021  13:00  25/07/2021  09:00 
  0671200001   תולדות המחשבה הארכיאולוגית*   פרופ' אבי גופר   בחינה   18/01/2021  13:30  14/02/2021  09:00 
  0671206301   יסודות הארכיאוזואולוגיה   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   11/02/2021  09:00  11/04/2021  16:00 
  0671212601   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   בחינה   25/01/2021  09:00  01/03/2021  09:00 
  0671213101   Advanced Egyptian   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31.01.21 שעה לקיחה 13:00

  מועד ב : 11/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07.03.21 שעה לקיחה 13:00

  0671216001   סדנה ארכיאולוג חופר   ד"ר יפתח שלו   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671219001   מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   09/02/2021  09:00  19/03/2021  09:00 
  0671233101   ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי**   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 13:00 ; בחינת בית בזמן אמת

  מועד ב : 21/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינת בית בזמן אמת

  0671234401   טכנולוגיות קדומות בעולם הקלאסי   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671242001   גיאוארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671247501   מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671252101   שיטות תארוך בארכיאולוגיה   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת.

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינת בית בזמן אמת.

  0671252401   שחזור בוטאני ואדריכלי של גני פאר בעולם הקדום   ד"ר לנגוט דפנה   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254301   מרוגם הירי לסטונהנג'- היבטים מרחביים, תרבותיים ותאורטיים במ   ד"ר פז יצחק   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254501   כל העולם במה" - תרבות הפנאי של העולם הקלאסי   ד"ר גיא שטיבל   בחינה   24/01/2021  13:00  23/02/2021  09:00 
  0671254601   מהפכות שקטות: הדינמיקה החברתית-כלכלית של תקופת הניאולית הקיר   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254701   חותמות מתקדמים: שרשרת היצור של חותמות עתיקים**   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671320301   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671360301   ארכיאולוגיה של נוודות   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419401   דת וספרות במסופוטמיה*   פרופ' יורם כהן   עבודה סמינריונית          
  0671419601   מצעד האיוולת והתבונה: הארכיאולוגיה של ניהול משברים   פרופ' רפאל גרינברג ,פרופ' שלמה בונימוביץ   עבודה סמינריונית          
  0671419701   שיטות שדה: סדנה בארכיאובוטניקה ושחזור אקלים   ד"ר לנגוט דפנה   עבודה   24/06/2021  09:00     
  0671433401   היסטוריה צבאית של המזרח הקדום   פרופ' אמיר גילן   בחינה   20/01/2021  09:00  16/02/2021  09:00 

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671100102   ארכיאולוגיה מהי?**   דר' יובל גדות   בחינה   22/06/2021  09:00  22/07/2021  09:00 
  0671104701   מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים   פרופ' שלמה בונימוביץ   בחינה   30/06/2021  09:00  29/07/2021  09:00 
  0671105801   הארכיאולוגיה של ביות הכלב   ד"ר ספיר-חן לידר   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671107101   מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות   ד"ר גיא שטיבל   בחינה   08/07/2021  13:00  17/08/2021  09:00 
  0671108401   תעלומת האדם הנאנדרתלי   פרופ' רן ברקאי   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671112001   ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט   דר' יובל גדות   בחינה   04/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  0671123801   טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו   פרופ' אמיר גילן   בחינה   11/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  0671204801   מבוא לתרבות חומרית**   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671206001   מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא והכתובות הקדומות   פרופ' עודד ליפשיץ   בחינה   06/07/2021  09:00  03/08/2021  09:00 
  0671206401   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   24/06/2021  09:00  27/07/2021  09:00 
  0671216301   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   בחינה   27/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  0671220001   טיפולוגיה של כלי חרס ג'**   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671222001   טיפולוגיה של כלי חרס ב'*   דר' יובל גדות   בחינה   29/06/2021  09:00  05/08/2021  09:00 
  0671232901   ביות צמחים וסביבה בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 08.07.2021 שעה לקיחה 09:00

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 12.08.2021 שעה לקיחה 09:00

  0671238301   תקופת האימפריות במזרח הקדום: האימפריה הניאו-אשורית והניאו-בב   פרופ' יורם כהן   בחינה   13/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  0671250901   ארכיאומטלורגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671253001   להכיר, להבין, ולהסביר עולם ניאוליתי ללא קיראמיקה: המהפכה הח   פרופ' אבי גופר   עבודה סמינריונית          
  0671253701   עולם החי בתקופת המקרא   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   15/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  0671254401   אלים ואלות במזרח הקדום   פרופ' אמיר גילן   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671409801   קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה** **   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671416001   סדנה לתלמידי מחקר   פרופ' רפאל גרינברג   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419201   אנשי המערות: מדוע מערות כל כך משמעותיות עבור בני אדם מאז ומע   פרופ' רן ברקאי   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419301   חפירות נבחרות בארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות   פרופ' אורן טל   עבודה סמינריונית          
  0671419501   Pots and People: Ceramic Technology, Typology and Social Imp   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה סמינריונית          
  0671433301   תיאורי מלחמה בתקופת המקרא   פרופ' עודד ליפשיץ   בחינה   23/06/2021  13:00  21/07/2021  09:00 
  0671433601   התקופה הניאוליתית וערש התרבות המערבית: הרהורים על אז ועכשיו   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  סמסטר בא

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671418201   סמינר מחלקתי - מי שמאמין לא מפחד? הארכאולוגיה של האמונה   פרופ' רן ברקאי ,ד"ר עדו קוך   עבודה          

  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive