• ראשי
 • לוח בחינות ועבודות  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
   יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • מועדי הגשת עבודות סמינריוניות ורפרטים – תשפ"א:
   סמסטר א': יום ב', 26 באפריל 2021, י"ד באייר תשפ"א.
   סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א', 12 בספטמבר 2021, ו' בתשרי תשפ"ב.
   סמסטר קיץ (התכניות החוץ-תקציביות): יום א', 28 בנובמבר 2021, כ"ד בכסלו תשפ"ב.

  בהצלחה!!!

  סמסטר א'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671100101   ארכיאולוגיה מהי?**   ד"ר עדו קוך   בחינה   24/01/2021  13:00  21/02/2021  09:00 
  0671101001   האדם הקדמון במזרח התיכון: מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית   פרופ' רן ברקאי   בחינה   20/01/2021  13:00  28/02/2021  09:00 
  0671101101   כלי צור בשימוש האדם הפרהיסטורי-שיטות ייצור וטיפוסי כלים*   פרופ' רן ברקאי   בחינה   07/02/2021  09:00  14/03/2021  16:00 
  0671103101   מבוא לתרבות אנטוליה: היסטוריה וארכיאולוגיה של אנטוליה החיתית   פרופ' אמיר גילן   בחינה   02/02/2021  09:00  19/03/2021  09:00 
  0671103501   הארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים   פרופ' רפאל גרינברג   בחינה   28/01/2021  09:00  25/02/2021  09:00 
  0671104301   מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב   פרופ' יורם כהן   בחינה   11/02/2021  09:00  07/03/2021  16:00 
  0671104501   מבוא למצרים העתיקה   ד"ר דבורה סוויני   בחינה   31/01/2021  09:00  02/03/2021  09:00 
  0671109101   מבוא לאמנות בקדמת אסיה: 3,500 - 500 לפנה"ס   ד"ר עדו קוך   בחינה   22/01/2021  09:00  05/03/2021  09:00 
  0671111901   ארכיאולוגיה של ירושלים בתקופות הברונזה והברזל   דר' יובל גדות   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671121801   טיפולוגיה של כלי-חרס א'*   פרופ' רפאל גרינברג   בחינה   19/01/2021  09:00  21/02/2021  09:00 
  0671155201   מצרית למתחילים   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 24/06/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 20.06.20 שעה לקיחה 13:00

  מועד ב : 22/07/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.07.20 שעה לקיחה 13:00

  0671155301   Akkadian for Beginners**   פרופ' יורם כהן   בחינה   20/06/2021  13:00  25/07/2021  09:00 
  0671200001   תולדות המחשבה הארכיאולוגית*   פרופ' אבי גופר   בחינה   18/01/2021  13:30  14/02/2021  09:00 
  0671206301   יסודות הארכיאוזואולוגיה   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   11/02/2021  09:00  11/04/2021  16:00 
  0671212601   מבוא לארכיאולוגיה של יוון ב"תקופת האופל" והתקופה הארכאית   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   בחינה   25/01/2021  09:00  01/03/2021  09:00 
  0671213101   Advanced Egyptian   ד"ר דבורה סוויני   בחינת בית   מועד א : 04/02/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 31.01.21 שעה לקיחה 13:00

  מועד ב : 11/03/2021 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 07.03.21 שעה לקיחה 13:00

  0671216001   סדנה ארכיאולוג חופר   ד"ר יפתח שלו   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671219001   מציידים לחקלאים: ביות בעלי חיים במזרח הקדום   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   09/02/2021  09:00  19/03/2021  09:00 
  0671233101   ארכיאובוטניקה: שרידי צמחים ברקורד הארכיאולוגי**   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 07/02/2021 בשעה : 13:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 07.02.21 שעה לקיחה 13:00

  מועד ב : 21/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 21.03.21 שעה לקיחה 16:00

  0671234401   טכנולוגיות קדומות בעולם הקלאסי   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671242001   גיאוארכיאולוגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671247501   מנהגי קבורה בא"י במהלך תקופות הברונזה והברזל   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671252101   שיטות תארוך בארכיאולוגיה   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 01/02/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 01/02/2021 בשעה 9:00

  מועד ב : 14/03/2021 בשעה : 16:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 14/03/2021 בשעה 16:00

  0671252401   שחזור בוטאני ואדריכלי של גני פאר בעולם הקדום   ד"ר לנגוט דפנה   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254301   מרוגם הירי לסטונהנג'- היבטים מרחביים, תרבותיים ותאורטיים במ   ד"ר פז יצחק   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254501   כל העולם במה" - תרבות הפנאי של העולם הקלאסי   ד"ר גיא שטיבל   בחינה   24/01/2021  13:00  23/02/2021  09:00 
  0671254601   מהפכות שקטות: הדינמיקה החברתית-כלכלית של תקופת הניאולית הקיר   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671254701   חותמות מתקדמים: שרשרת היצור של חותמות עתיקים**   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671320301   ארכיאולוגיה מרחבית: מבוא עיוני ומעשי לסקר ארכיאולוגי*   ד"ר עדו קוך   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671360301   ארכיאולוגיה של נוודות   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 26/04/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419401   דת וספרות במסופוטמיה*   פרופ' יורם כהן   עבודה סמינריונית          
  0671419601   מצעד האיוולת והתבונה: הארכיאולוגיה של ניהול משברים   פרופ' רפאל גרינברג ,פרופ' שלמה בונימוביץ   עבודה סמינריונית          
  0671419701   שיטות שדה: סדנה בארכיאובוטניקה ושחזור אקלים   ד"ר לנגוט דפנה   עבודה   24/06/2021  09:00     
  0671433401   היסטוריה צבאית של המזרח הקדום   פרופ' אמיר גילן   בחינה   20/01/2021  09:00  16/02/2021  09:00 

  סמסטר אב

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671418201   סמינר מחלקתי - מי שמאמין לא מפחד? הארכאולוגיה של האמונה   פרופ' רן ברקאי ,ד"ר עדו קוך   עבודה          

  סמסטר ב'

  מס' קורס   שם קורס   מרצים   סוג   תאריך
  מועד א
  שעה תאריך
  מועד ב
  שעה
  0671100102   ארכיאולוגיה מהי?**   דר' יובל גדות   בחינה   22/06/2021  09:00  22/07/2021  09:00 
  0671104701   מבוא לארכיאולוגיה אגאית קדם-קלאסית: מינואים ומיקנים   פרופ' שלמה בונימוביץ   בחינה   30/06/2021  09:00  29/07/2021  09:00 
  0671105801   הארכיאולוגיה של ביות הכלב   ד"ר ספיר-חן לידר   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671108401   תעלומת האדם הנאנדרתלי   פרופ' רן ברקאי   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671112001   ארכיאולוגיה של תקופת הברזל בדרום הלבנט   דר' יובל גדות   בחינה   04/07/2021  09:00  08/08/2021  09:00 
  0671123801   טקסט ותמונה - מוסד המלוכה במזרח הקדום וייצוגיו הטקסטואליים ו   פרופ' אמיר גילן   בחינה   11/07/2021  09:00  10/08/2021  09:00 
  0671204801   מבוא לתרבות חומרית**   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671206001   מבוא לתקופת הברזל לאור תיאורי המקרא והכתובות הקדומות   פרופ' עודד ליפשיץ   בחינה   06/07/2021  09:00  03/08/2021  09:00 
  0671206401   סדנה מעשית בארכיאוזואולוגיה*   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   24/06/2021  09:00  27/07/2021  09:00 
  0671216301   שיטות לשחזור אקלים וסביבת האתר   ד"ר לנגוט דפנה   בחינה   27/06/2021  09:00  01/08/2021  09:00 
  0671220001   טיפולוגיה של כלי חרס ג'**   פרופ' אורן טל   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671222001   טיפולוגיה של כלי חרס ב'*   דר' יובל גדות   בחינה   29/06/2021  09:00  05/08/2021  09:00 
  0671232901   ביות צמחים וסביבה בפרספקטיבה ארכיאולוגית   ד"ר לנגוט דפנה   בחינת בית   מועד א : 08/07/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 08.07.2021 שעה לקיחה 09:00

  מועד ב : 12/08/2021 בשעה : 09:00 ; בחינת בית בזמן אמת. תאריך לקיחה 12.08.2021 שעה לקיחה 09:00

  0671238301   תקופת האימפריות במזרח הקדום: האימפריה הניאו-אשורית והניאו-בב   פרופ' יורם כהן   בחינה   13/07/2021  09:00  15/08/2021  09:00 
  0671250901   ארכיאומטלורגיה   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 09:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671253001   להכיר, להבין, ולהסביר עולם ניאוליתי ללא קיראמיקה: המהפכה הח   פרופ' אבי גופר   עבודה סמינריונית          
  0671253701   עולם החי בתקופת המקרא   ד"ר ספיר-חן לידר   בחינה   15/07/2021  09:00  18/08/2021  09:00 
  0671254401   אלים ואלות במזרח הקדום   פרופ' אמיר גילן   פרוסמינר   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671409801   קריאה ביקורתית במדעי הארכיאולוגיה** **   ד"ר בן-יוסף ארז   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671416001   סדנה לתלמידי מחקר   פרופ' רפאל גרינברג   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419201   אנשי המערות: מדוע מערות כל כך משמעותיות עבור בני אדם מאז ומע   פרופ' רן ברקאי   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף

  0671419301   חפירות נבחרות בארץ-ישראל בתקופות הקלאסיות   פרופ' אורן טל   עבודה סמינריונית          
  0671419501   Pots and People: Ceramic Technology, Typology and Social Imp   ד"ר אלכסנדר פאנטאלקין   עבודה סמינריונית          
  0671433601   התקופה הניאוליתית וערש התרבות המערבית: הרהורים על אז ועכשיו   פרופ' אבי גופר   עבודה   מועד א : 12/09/2021 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג. לא ינתן מועד נוסף


  בהצלחה בבחינות

  אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive