• ראשי
 • שנה א' (לסטודנטים המתחילים בתש"ף)

  דו-חוגי מסלול ארכיאולוגיה של א"י 

  שנה א'

  ש"ס

  מיומנויות יסוד – קריאה וכתיבה מדעית לתלמידי שנה א'

  2

  מיומנויות יסוד - Advanced English Skills

  2

  2 קורסי מגוון לבחירה מרשימת הקורסים המוצעים על ידי הפקולטה

  4

  הארכיאולוגיה מהי?

  2

  מבוא לפרהיסטוריה של א"י

  4

  מבוא לארכיאולוגיה של א"י משחר ההיסטוריה ועד חורבן ירושלים

  4

  מבוא לתולדות המזרח הקדום

  2

  מבוא לארכיאולוגיה קלאסית ושל א"י בתקופות הקלאסיות

  4

  ממצא וטקסט מתקופת הברזל

  2

  פרוסמינריון

  2

  חפירה לימודית

  2

  8 סיורים ארכיאולוגים

  ללא ש"ס

  סה"כ

  30 ש"ס

  אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
  UI/UX Basch_Interactive