לשם שמים? המאבק בין חסידים למתנגדים

26 במרץ 2019, 16:00 
 
בתשלום

לשם שמים? המאבק בין חסידים למתנגדים

 

המאבק בין חסידים למתנגדים נחשב לאחד האירועים החשובים שיצרו פילוג חברתי ורעיוני בקהילה המסורתית של יהודי מזרח אירופה בעת החדשה. בהרצאה נדון בסיבות למחלוקת, התנהלותה ותוצאותיה. נדון בעיקר בצדדים החברתיים שלה, וננסה לעמוד על משמעותה ההיסטורית ועל מידת השפעתה על התרבות היהודית המודרנית בכלל.

ד״ר אוריאל גלמן מרצה במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו באוניברסיטת בר-אילן. הוא עוסק בהיסטוריה החברתית והתרבותית של יהודי מזרח אירופה בעת החדשה. עיקר עיסוקו בתולדות תנועת החסידות ובמאבקים האידיאולוגיים בין מחדשים למשמרים בקרב יהודי מזרח אירופה במאות השנים האחרונות. הוא מחבר-שותף של ספר מקיף על תולדות החסידות: Hasidism: A New History (Princeton University Press 2017). ספרו: השבילים היוצאים מלובלין: צמיחתה של החסידות בפולין, הופיע לאחרונה בהוצאת מרכז זלמן שזר.

יום ג', יט באדר ב' תשע"ט, 26.3.19, בנין גילמן, קומה 2, אולם 223 בשעה 16:00

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive