מבנה לימודים

בבסיס לימודי התואר הראשון בחוג לספרות, בכל המסלולים והמגמות (מלבד התכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית), עומדת חטיבת קורסי חובה משותפת בת 24 שעות סמסטריאליות (ש"ס) – "לימודי הליבה".

לימודי הליבה כוללים את הקורסים הבאים:

מבוא לסיפורת

2 ש"ס

תרגיל במבוא לסיפורת

2 ש"ס

יסודות השיר

2 ש"ס

תרגיל ביסודות השיר

2 ש"ס

מבוא לתורת הספרות

4 ש"ס

תרגיל במבוא לתורת הספרות 

2 ש"ס 

יצירות מופת בשירה העברית בימי הביניים

2 ש"ס

הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות

4 ש"ס

תחנות יסוד בספרות המערב א'

4 ש"ס

סה"כ

24 ש"ס

 

מלבד "לימודי ליבה", הלימודים כוללים שיעורי בחירה – הן בספרות כללית והן בספרות עברית – וסמינרים.

אפשר להתחיל, באישור יועצי התואר הראשון, בלימודי קורסי הבחירה כבר בשנת הלימודים הראשונה, לצד לימודי הליבה. עם זאת מרבית מקורסי הבחירה דורשים ידע מוקדם הנלמד בקורסי המבוא.

את הסמינרים יש ללמוד בשנים ב' ו-ג'. מומלץ לתכנן את לימודי הבחירה לקראת ההשתתפות בסמינרים.

מגמת מקצועות הכתיבה הספרותית ("כתיבה יוצרת" ו"תרגום ספרות") מציעה קורסים ייעודיים, המגשרים בין הלימודים העיוניים למעשיים, ומגוון סדנאות.

את הסדנאות מדריכים סופרים, משוררים, מתרגמים ועורכים בולטים.

 

מידע נוסף ניתן למצוא בידיעון החוג.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive