השלמות

יועצי התואר השני יקבעו את היקף לימודי ההשלמה לפי מידת מוכנותו/ה של התלמיד/ה ללימודי החוג.

המעבר מלימודי השלמה ללימודים מן המניין בתואר השני מותנה בקבלת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

להלן הקורסים שעשויים להימנות עם קורסי ההשלמה:

מבוא לסיפורת (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

מבוא לתורת הספרות (ללא חובת תרגיל)

4 ש"ס

קורס היסטורי: הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות או תחנות יסוד בספרות המערב א'

4 ש"ס

יסודות השיר (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

קורס בחירה

2 ש"ס

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive