השלמות

יועצי התואר השני יקבעו את היקף לימודי ההשלמה לפי מידת מוכנותו/ה של התלמיד/ה ללימודי החוג.

המעבר מלימודי השלמה ללימודים מן המניין בתואר השני מותנה בקבלת ציון ממוצע 80 לפחות בלימודי ההשלמה.

להלן הקורסים שעשויים להימנות עם קורסי ההשלמה:

שם הקורס

היקף שעות

לקרוא סיפור: מונחי יסוד בסיפורת (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

מזשיר: מונחי יסוד בשירה (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

התיאוריה של הספרות והתרבות במאה ה- 20 (ללא חובת תרגיל)

2 ש"ס

צמיחתה של סיפורת עברית מודרנית: קווי יסוד

2 ש"ס

המצאת האדם: תחנות בספרות המערב

2 ש"ס

קורס בחירה 2-4 ש"ס

סה"כ

12-14 ש"ס

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive