מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים המומלצת במסלול הדו-חוגי המובנה "נוירוביולוגיה של השפה" מפורטת להלן (לידיעון המלא). סך הכל 60 ש"ס בבלשנות ו-96 ש"ס בביולוגיה ומדעי המוח. לפרטים נוספים, יש לפנות לביה"ס למדעי המוח.

 שנה א' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00          סטטיסטיקה לבלשנים:
מתחילים (ש')
09:00
10:00   כימיה כללית ואנליטית (ת') מתמטיקה מורחב א' (ש') מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ת')
סוגיות במדעי המוח א' (ס')
11:00  
12:00     מתמטיקה מורחב א' (ת')   מתמטיקה מורחב א' (ש')
13:00 פיסיקה א' (ת')    
14:00 כימיה כללית ואנליטית (ש') מבוא לבלשנות:
מבט פנורמי (ש')
פיסיקה א' (ש') כימיה כללית ואנליטית (ש')  
15:00
16:00 מבוא לביולוגיה א' (ש') מבוא לביולוגיה א' (ש')   
17:00    
18:00   מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח (ש')* פונטיקה (ש') מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח (ש')* פונטיקה (ש')
19:00

*הקורס "מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית למדעי המוח" מתקיים בין 17:00 ל-20:00.

 שנה א' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00

 

 

פונולוגיה מתחילים (ת') כימיה פיסיקלית (ש') סטטיסטיקה לבלשנים: מתקדמים (ש')
09:00
10:00 מבוא לבלשנות:
בונים תיאוריה (ת')
מבוא לביולוגיה ב' (ש') כימיה פיסיקלית (ת')

מבוא לבלשנות:
בונים תיאוריה (ש')

 

11:00 פיסיקה ב' (ת')
12:00   פונולוגיה מתחילים (ש')   פונולוגיה מתחילים (ש') מבוא לביולוגיה ב' (ש')
13:00
14:00 כימיה אורגנית (ש')   כימיה אורגנית (ת') מבוא לביולוגיה ג'
קבוצה 2 (ש')*
פיסיקה ב' (ש')
15:00
16:00 מבוא לביולוגיה ג'
קבוצה 1 (ש')*
סוגיות במדעי המוח א' (ס')** כימיה אורגנית (ש')  
17:00  
18:00          

*קיימת הצלבה בין שתי קבוצות הקורס.

**הסמינר הבית ספרי יכלול 2-3 מפגשים שתאריכיהם יעודכנו בתחילת הסמסטר.

 שנה ב' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00 פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (פרוס')     מבוא לפיזיולוגיה (ש') ביוכימיה - אנזימולוגיה (ת')
09:00
10:00   תחביר למתחילים (ת') ביוכימיה - אנזימולוגיה (ש')   סוגיות במדעי המוח ב' (ס')
11:00 ביוכימיה - אנזימולוגיה (ש')
12:00 מתמטיקה מורחב ב' (ש')   תחביר למתחילים (ש') פסיכובלשנות: שיטות מחקר ועיצוב ניסויים (ת') תחביר מתחילים (ש')
13:00  
14:00 רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (ש')   מבוא לפיזיולוגיה (ת') מתמטיקה מורחב ב' (ש') מבנה המוח (מעבדה)
15:00
16:00 מבנה המוח (ש')     רכישת שפה: גישות פסיכובלשניות (ש')   
17:00
18:00
 
        

 שנה ב' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00

מבנה המוח (ש')

מבוא לסמנטיקה (ת')      
09:00
10:00 נוירוביולוגיה (ש') נוירוביולוגיה (ש')     מבוא לסמנטיקה (ש')
11:00
12:00 תכנות במטלב למדעי המוח (ש') ביולוגיה של התא (ש') מבוא לסמנטיקה (ש')   מבנה המוח (מעבדה)
13:00  
14:00 ביולוגיה של התא (ש') נוירובלשנות: שפה ומוח (פרוס') תכנות במטלב למדעי המוח (ת')   נוירוביולוגיה (ת')*
15:00
16:00 נוירובלשנות: שפה ומוח (פרוס') סוגיות במדעי המוח ב' (ס') נוירוביולוגיה (ת')*     
17:00
18:00       
 
 
19:00

*ניתן לקחת את התרגיל בנוירוביולוגיה בשני מועדים: ג' 16-18 או ה' 14-16.

שנה ג' סמסטר א'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00 גנטיקה כללית (ש')* פסיכובלשנות: זיכרון עבודה בעיבוד משפטים (ס')****   גנטיקה כללית (ש')*  
09:00 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית (ת')**
10:00 אלקטרופיזיולוגיה בחקר השפה (ס')**** מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית (ש') סוגיות במדעי המוח ג' (ס')
11:00    
12:00 מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית (ת')** גנטיקה כללית (ת')***   מבוא לנוירוביולוגיה מערכתית (ת')**
13:00      
14:00 גנטיקה כללית (ת')***   גנטיקה כללית (ת')***    
15:00
16:00 היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות (ס')****     בלשנות ניסויית (ס')****   
17:00
18:00          

*ניתן לקחת את שיעור "גנטיקה כללית" בשני מועדים: א' 8-11 או ג' 8-11.

**ניתן לקחת את התרגיל במבוא לניורוביולוגיה מערכתית בשלושה מועדים: א' 12-13, ה' 9-10 או ה' 12-13.

***ניתן לקחת את התרגיל בגנטיקה כללית בשלושה מועדים: א' 14-16, ב' 12-14 או ג' 14-16.

****יש לבחור סמינר אחד מבין הסמינרים המוצעים בבלשנות וקורס אחד מבין הקורסים המתקדמים המוצעים בבלשנות. הסמינרים "היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות", "פסיכובלשנות: זיכרון עבודה בעיבוד משפטים" ו"בלשנות ניסויית" הם סמינרים שנתיים. בסמסטר ב' סמינר "היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות" מתקיים ביום א' 14-16.

 שנה ג' סמסטר ב'

  יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה'
08:00   פסיכובלשנות: זיכרון עבודה בעיבוד משפטים (ס')*      
09:00
10:00          
11:00
12:00          
13:00
14:00 היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות (ס')*        
15:00
16:00   סוגיות במדעי המוח ג' (ס')   בלשנות ניסויית (ס')*   
17:00
18:00          

*יש לבחור סמינר אחד מבין הסמינרים המוצעים בבלשנות וקורס אחד מבין הקורסים המתקדמים המוצעים בבלשנות. הסמינרים "היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות", "פסיכובלשנות: זיכרון עבודה בעיבוד משפטים" ו"בלשנות ניסויית" הם סמינרים שנתיים. בסמסטר א' סמינר "היבטים מוחיים באוכלוסיות עם לקויות" מתקיים ביום א' 16-18.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive