אודות

ברוכים הבאים לאתר החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית

 

החוג ללשון העברית שואף להקנות לתלמידיו ידיעה במבנה הלשון העברית על פי גילוייה וסגנונותיה לתקופותיהם ולהציג לפניהם את בעיות מחקרה ואת הישגיו. הלימודים מיוסדים הן על השיטה ההשוואתית הכורכת את הכרת הלשונות השמיות הקרובות עם עיון בהתפתחותה של העברית לדורותיה, והן על מחקר סינכרוני שעיקר מיקודו בגילוייה השונים של העברית בת זמננו.

 

תחומי העיון העיקריים בחוג הם הלשון העברית לתקופותיה, קשריה עם הלשונות השמיות האחרות, לשון המקרא ולשון ימי הבית השני, הלשון בימי הביניים, מדע הלשון ותולדותיו, תחיית הלשון והלשון העברית בת זמננו, לשון הספרות החדשה, תחביר הלשון לדורותיה, סמנטיקה, חקר המטפורה, סוגיות בחקר העברית המדוברת, חקר השיח ועוד.

 

במסגרת החוג פועלת התוכנית ללימודי תעודה בעריכה לשונית. תוכנית זו היא תוכנית לימודים המעניקה תעודת "עורך לשוני" והיא פתוחה לבעלי תואר ראשון ומעלה העומדים בהליך קבלה כמפורט באתר התוכנית.

 

 

לימודי תואר שני מותאמים למורים ללשון- הלימודים מתאימים לכל מי שרוצה להתמחות בלימודי הלשון העברית ובכלל זה למורים ללשון עברית בעלי תואר ראשון (B.A) ולבוגרי מכללות למורים (B.Ed). הלימודים יתקיימו יום בשבוע במשך שנתיים (בעלי תואר ראשון בתחומים אחרים עשויים להידרש להשלמות מסוימות).

 

לבהרות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive