הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א', תש״פ

הגוף הוא הנפש: ניסוי מחשבתי בפילוסופיה הודית בת זמננו

Work in Progress

 

25 בדצמבר 2019, 16:15 
אולם ע"ש ירושלמי - 449 
הזמנה לסמינר המחלקתי ולאירועי החוג לפילוסופיה סמסטר א',  תש״פ

 

25.12.2019 סמינר מחלקתי

יום רביעי, 16:15 |  אולם ע"ש ירושלמי (449)

פרופ' דני רוה

החוג לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

הגוף הוא הנפש: ניסוי מחשבתי בפילוסופיה הודית בת זמננו

Work in Progress

 

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive