רדיפות: רודפים, נרדפים ונרדפות לאורך ההיסטוריה

רדיפות: רודפים, נרדפים ונרדפות לאורך ההיסטוריה

15 במרץ 2020, 18:00 - 20:00 
 
רדיפות: רודפים, נרדפים ונרדפות לאורך ההיסטוריה

 

מדוע בוחרת חברה לרדוף, לענות, לעיתים להשמיד, קבוצות ויחידים בתוכה?

מה משרתת הרטוריקה של הרדיפה והדימויים המתלווים אליה?

מה עולה בגורלם של השורדים רדיפות וכיצד נוצרים מיתוסים של נרדפות?

ההרצאות בסדרה יעסקו בהיבטים שונים של התופעה החוזרת ונשנית לאורך ההיסטוריה בה שלטון רודף את נתיניו וחברת הרוב הופכת לחברה רודפת.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive