מאחורי סיפורי הילדים: מה מגלים היוצרים על תרבותם וזמנם?

סדרת הרצאות של התכנית בהנחיית פרופ' יעל דר
 

17 במרץ 2020, 16:00 
אולם 281, בניין גילמן 
בתשלום
מאחורי סיפורי הילדים: מה מגלים היוצרים על תרבותם וזמנם?

בסדרה ירצו חוקרי ספרות, תרבות והיסטוריה, בצד יוצרים לילדים.
לקראת כל מפגש יועלו לאתר התכנית הטקסטים שיידונו בו.

תכנית מפגשי הסדרה בפורמט PDF

 
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive