מלגות

מלגות

החוג למקרא מחלק מדי שנה כעשר מלגות לתלמידים חדשים הנרשמים לתואר שני במקרא. גובה המלגות: כמחצית שכר הלימוד לתואר. המעוניינים מתבקשים לפנות לראש החוג.

החוג מעניק מספר מלגות לתלמידי תואר ראשון מצטיינים. תלמידים מצטיינים זכאים גם לפרסים ומלגות מטעם גופי האוניברסיטה, הפקולטה למדעי הרוח ובית הספר למדעי היהדות לפי נהליהם. 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive