Executive Master's Program in Contemporary Asia

אסיה בת-זמננו
אסיה בת-זמננו
שנה אחת בלימודי אסיה והעולם כולו פתוח לפניך
התמקדות במפגש המתמשך בין מדינות מזרח אסיה לבין המערב
אסיה בת-זמננו
התמקדות במפגש המתמשך בין מדינות מזרח אסיה לבין המערב
מסגרת אקדמית ייחודית המעניקה לבעלי תפקידים בכירים חשיפה, הרחבת הידע והיכרות עם תרבויות מזרח אסיה
אסיה בת-זמננו
מסגרת אקדמית ייחודית המעניקה לבעלי תפקידים בכירים חשיפה, הרחבת הידע והיכרות עם תרבויות מזרח אסיה
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive